Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

2019 m. birželio 13 d. Nr. XIII-2221
Vilnius

I DALISBENDROSIOS NUOSTATOS

II DALISNEMOKUMO PROCESAS
I SKYRIUS
NEMOKUMO PROCESO PRADŽIA
PIRMASIS SKIRSNISNEMOKUMO PROCESO INICIJAVIMAS

ANTRASIS SKIRSNISNEMOKUMO BYLOS IŠKĖLIMAS

TREČIASIS SKIRSNIS. NEMOKUMO BYLOS IŠKĖLIMO PASEKMĖS

KETVIRTASIS SKIRSNIS. NEMOKUMO ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMAS IR ATSTATYDINIMAS

II SKYRIUS
KREDITORIAI

III SKYRIUS
JURIDINIO ASMENS BANKROTO PROCESAS 

PIRMASIS SKIRSNIS. BANKROTO PROCESO VYKDYMAS

ANTRASIS SKIRSNIS. BANKROTO PROCESAS SUPAPRASTINTA TVARKA

TREČIASIS SKIRSNIS. TYČINIS BANKROTAS

KETVIRTASIS SKIRSNIS. BANKROTO PROCESO IŠLAIDOS

PENKTASIS SKIRSNIS. BANKROTO BYLOS NUTRAUKIMAS

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. JURIDINIO ASMENS LIKVIDAVIMAS DĖL BANKROTO

 SEPTINTASIS SKIRSNIS. KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. JURIDINIO ASMENS PABAIGA

IV SKYRIUS
JURIDINIO ASMENS RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESAS

 PIRMASIS SKIRSNIS. RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESO VYKDYMAS

ANTRASIS SKIRSNIS. RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANAS

TREČIASIS SKIRSNIS. RESTRUKTŪRIZAVIMO PABAIGA

III DALIS. NEMOKUMO ADMINISTRATORIUS

I SKYRIUS
REIKALAVIMAI ASMENIMS, SIEKIANTIEMS ĮGYTI TEISĘ ADMINISTRUOTI NEMOKUMO PROCESUS

II SKYRIUS
TEISĖS ADMINISTRUOTI NEMOKUMO PROCESUS SUTEIKIMAS IR PANAIKINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS. TEISĖS ADMINISTRUOTI NEMOKUMO PROCESUS SUTEIKIMAS ASMENIUI

ANTRASIS SKIRSNIS. TEISĖS ADMINISTRUOTI NEMOKUMO PROCESUS PANAIKINIMAS

III SKYRIUS
NEMOKUMO ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

IV SKYRIUS
NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 PIRMASIS SKIRSNIS. PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA

ANTRASIS SKIRSNIS. POVEIKIO PRIEMONĖS

V SKYRIUS
NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMAI

IV DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS