RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO PROJEKTO PARENGIMAS

Restruktūrizavimo plano projekto rengimas. Dalyvaujame inicijuojant įmonės restruktūrizavimo procesą, padedame klientams atlikti įmonės finansinės būklės analizę, išskirti pagrindines problemas, rengti būsimus veiklos planus, prognozines pinigų srautų, pelno (nuostolio)  ataskaitas, skolų dengimo grafikus, įvairius galimus verslo situacijų scenarijus.Padedame parengti dokumentaciją, reikalingą pateikti teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. 

Restruktūrizavimo plano projektas tai dokumentas, kuriame yra surašyti įmonės restruktūrizavimo principai. Restruktūrizavimo plano projektas pateikiamas teismui inicijuojant restruktūrizavimo bylą, todėl turi atitinkti JANIS reikalavimus, jame turi būti aiškiai aprašyta kaip įmonė ketina išspręsti finansines problemas.

Už restruktūrizavimo plano projekto parengimą atsakingas įmonės vadovas, projektą turi patvirtinti įmonės akcininkų dauguma. Dėl restruktūrizavimo proceso specifikos ir šiam dokumentui keliamų reikalavimų šios dokumento kvalifikuotam parengimui būtina specialistų konsultacija.

Nebankrutuok.lt komandos specialistų sukaupta ilgametis įdirbis, rengiant ir tvirtinant restruktūrizavimo planus, sėkmingai užbaigti restruktūrizavimo procesai, leidžia pasidalinta sukaupta patirtimi ir taip padėti išspręsti klientų finansines problemas.