PASLAUGOS

Įmonės restruktūrizavimas (dar vadinamas restruktūrizacija) - tai laikinų finansinių sunkumų turinčios įmonės, arba įmonės, kuri finansinių sunkumų gali turėti artimiausiu metu,  pertvarkymo būdas, kurio tikslas yra grąžinti skolas kreditoriams, atkurti įmonės mokumą ir išvengti jos bankroto.

Svarbiausias restruktūrizavimo požymis yra tai, kad restruktūrizavimo proceso metu įmonei yra suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditorių. Tokiai įmonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Kreditoriams naudinga, nes restruktūrizuojama įmonė pagal nustatytą restruktūrizavimo plane tvarką ir terminus gražina kreditoriams skolas ir moka visus einamuosius mokėjimus ir toliau išlieka mokiu klientu.  Plačiau apie restruktūrizavimo privalumus.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo atnaujintas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, kuris, lyginant su anksčiau veikusiu Įmonių restruktūrizavimo įstatymu, suteikia daugiau galimybių  įmonėms išsaugoti verslą, grąžinti skolas kreditoriams ir išspręsti finansines problemas.

Naujovės naujame Juridinių asmenų nemokumo įstatyme - inicijuoti restruktūrizavimo procesą gali ir įmonės kreditoriai. Restruktūrizavimo procedūrą galima pradėti ir tuo atveju, jeigu įmonė jau yra bankrutavusi, tačiau išsaugojusi gyvybingumą. Eilė kitų pakeitimų ir naujovių sudaro sąlygas daugiau įmonių pasinaudoti įstatymo teikiamomis galimybėmis, išsaugant verslą, turtą.

Restruktūrizavimo vykdymas

Mūsų komandos įgyta patirtis, sukaupta patirtis, sėkmingai užbaigiant restuktūrizavimo procesus, įvairūs praktiniai įmonių restruktūrizavimo atvejai padėjo išgryninti veiklos modelį, išskaidant restruktūrizavimo procesą į smulkius etapus ir paskirstant darbus atitinkamą kompetenciją turinčiam partneriui:
 

Nebankrutuok.lt veiklos modelis
 

 


Nebankrutuok.lt restruktūrizavimo paslaugos

1. Restruktūrizavimo plano projekto rengimas. Dalyvaujame inicijuojant įmonės restruktūrizavimo procesą, padedame klientams atlikti įmonės finansinės būklės analizę, išskirti pagrindines problemas, rengti būsimus veiklos planus, prognozines pinigų srautų, pelno (nuostolio)  ataskaitas, skolų dengimo grafikus, įvairius galimus verslo situacijų scenarijus. 
 

2. Pranešimų kreditoriams parengimas. Atsižvelgiant į nemokumo įstatymo nuostatas, paruošiame ir išsiunčiame kreditoriams pranešimus dėl pagalbos, esant poreikiui, padedame suorganizuoti ir pravesti kreditorių susirinkimus ir/ar derybas.
 

3. Susitarimų su kreditoriais parengimas. Padedame įmonėms parengti pasiūlymus kreditoriams dėl susitarimo atidėti skolų grąžinimo terminus, atsisakyti dalies prievolių arba skolas grąžinti kitokiu būdu, atsižvelgiant į realias įmonės finansines galimybes, pinigų srautų prognozes. Atstovaujame įmones derybose su kreditoriais, siekiant susitarimų dėl mokėjimų terminų atidėjimų.
 

4. Pareiškimo teismui dėl restruktūrizavimo bylos parengimas. Nebankrutuok.lt komandoje dirba kvalifikuoti, ilgametę patirtį įmonių restruktūrizavimo srityje turintys advokatai, teikiantys įmonės restruktūrizavimo procesui inicijuoti ir vykdyti reikalingas teisines paslaugas. Advokatai rengia procesinius ir kitus dokumentus dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, atstovauja įmonę teismuose, teikia kitas įmonių restruktūrizavimo ir verslo teisės paslaugas.
 

5. Restruktūrizavimo planų rengimas. Rengiame įmonės restruktūrizavimo planus, padedame bendrovėms planuoti savo veiklą, konsultuojame dėl įmonės veiklos išlaidų, mokesčių optimizavimo. Dalyvaujame derybose su pagrindiniais kreditoriais, siekiant restruktūrizavimo plane tinkamai atspindėti kreditorių lūkesčius atgauti skolas, tuo būdu užsitikrinant jų palaikymą per restruktūrizavimo plano tvirtinimą. Bendraujame su valstybinėmis institucijomis (Sodra, VMI), siekiant, kad restruktūrizavimo plane būtų pateikta visa reikalinga informacija ir tinkama forma, reikalinga jų struktūroms priimti teigiamus sprendimus dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo. 
 

6. Restruktūrizavimo proceso administravimas. Restruktūrizavimo administratoriai organizuoja kreditorių finansinių reikalavimų surinkimą, tikrinimą ir pateikimą teismui tvirtinti, ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus, organizuoja restruktūrizavimo plano ruošimą, pritarimą restruktūrizavimo plano projektui kreditorių grupėse ir tvirtinimą įstatymo numatytais terminais, organizuoja kreditorių susirinkimus,  konsultuoja restruktūrizavimo plano projekto rengimo klausimais, prižiūri restruktūrizavimo plano vykdymą, informuoja juridinio asmens vadovą, kreditorių susirinkimą apie restruktūrizavimo plano nevykdymą arba netinkamą vykdymą, vykdo kreditorių susirinkimo, kreditorių komiteto sprendimus, ne rečiau kaip kartą per teikia kreditoriams ir priežiūros institucijoms restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitas.
 

7. Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitų parengimas. Restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu padedame parengti restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitas pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatyme numatytus reikalavimus. Esant poreikiui, vykdome restruktūrizavimo plano vykdymo monitoringą, rengiame restruktūrizavimo plano pakeitimus ir šių pakeitimų suderinimą su kreditoriais.

 

Detalesnės informacijos teiraukitės:

Mob. (+370) 698 30640

El. paštas: info@nebankrutuok.lt