RESTRUKTŪRIZAVIMO PRIVALUMAI

 

Restruktūrizuojamos įmonės statuso privalumai:

  • Stabdomi išieškojimai pagal vykdomuosius dokumentus, nuimami areštai nuo atsiskaitomųjų sąskaitų, turto; 
  • Bendrovei negali būti iškelta bankroto byla; 
  • Sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, skaičiavimas; išskyrus delspinigius už išmokas, susijusias su darbo santykiais. Palūkanos kredito institucijoms restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu gali būti mokamus atskiru susitarimu. 
  • Visi įsipareigojimai, susidarę iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, yra užfiksuojami ir jų dengimas pagal įstatymą sustabdomas. Šios skolos mokamos patvirtinus Restruktūrizavimo planą, pagal suderintą skolų gražinimo grafiką, restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu, kuris gali būti iki 4 metų (yra galimybė teismo sprendimu pratęsti iki 5 metų). 
  • Skirtingai nei bankroto atveju, įmonės valdymas lieka akcininkų ir direktoriaus (vadovo) rankose, restruktūrizavimo administratorius prižiūri restruktūrizavimo procesą. 

 

Restruktūrizuojamos įmonės prievolės:

  • Restruktūrizavimo proceso laikotarpiu turi būti vykdomi visi einamieji mokėjimai; 
  • Be teismo leidimo Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu negali būti pardavinėjamas turtas; 
  • Patvirtinus Restruktūrizavimo planą, bendrovė turi griežtai vykdyti restruktūrizavimo plane numatytus veiksmus. Nevykdant restruktūrizavimo plano arba nevykdant restruktūrizavimo įstatyme numatytų reikalavimų, restruktūrizavimo procesas gali būti nutrauktas.