RESTRUKTŪRIZAVIMO PRIVALUMAI

Restruktūrizuojamos įmonės statuso privalumai:

 • Stabdomi išieškojimai pagal vykdomuosius dokumentus, nuimami areštai nuo atsiskaitomųjų sąskaitų, turto; 
 • Sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, skaičiavimas; išskyrus delspinigius už išmokas, susijusias su darbo santykiais. Palūkanos kredito institucijoms restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu gali būti mokamus atskiru susitarimu. 
 • Visi įsipareigojimai, susidarę iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, yra užfiksuojami ir jų dengimas pagal įstatymą sustabdomas. Šios skolos mokamos patvirtinus Restruktūrizavimo planą, pagal suderintą skolų gražinimo grafiką, restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu, kuris gali būti iki 4 metų (yra galimybė teismo sprendimu pratęsti papildomam 1 metų laikotarpiui). 
 • Skirtingai nei bankroto atveju, įmonės valdymas lieka akcininkų ir direktoriaus (vadovo) rankose, restruktūrizavimo administratorius prižiūri restruktūrizavimo procesą. 
   

Svarbu – pagal naują Juridinių asmenų nemokumo įstatymą restruktūrizavimo procesas gali būti inicijuojamas net ir tuo atveju, jeigu įmonei jau pradėta bankroto procedūra. Taip pat inicijuoti restruktūrizavimo bylą gali ir kreditorius.

 

Restruktūrizuojamos įmonės prievolės:

 • Restruktūrizavimo proceso laikotarpiu turi būti vykdomi visi einamieji mokėjimai. Ilgiau ne 3 mėnesius nevykdant restruktūrizavimo plane nustatytų įsipareigojimų, einamųjų mokėjimų restruktūrizavimo procesas gali būti nutrauktas
 • Be teismo leidimo Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu negali būti pardavinėjamas turtas; 
 • Patvirtinus Restruktūrizavimo planą, bendrovė turi griežtai vykdyti restruktūrizavimo plane numatytus veiksmus. Nevykdant restruktūrizavimo plano arba nevykdant restruktūrizavimo įstatyme numatytų reikalavimų, restruktūrizavimo procesas gali būti nutrauktas.
 • Draudžiama grąžinti pradelstas skolas, atsiradusias iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos/vykdyti juridinio asmens finansines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant mokesčių, palūkanų ir netesybų mokėjimą;
 • Kreditorių, kuriems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo prievolių vykdymo terminai nebuvo suėję, reikalavimai tenkinami ne anksčiau, kaip suėjus šiems terminams (plano nepaveikiami kreditoriai).