AKTUALI INFORMACIJA

TURIM VAISTŲ TAVO VERSLUI!

SVARBU!

Informuojame, kad kartu su Vyriausybės naujai priimtomis priemonėmis, padedančioms įmonėms šiuo sudėtingu laikotarpiu – darbuotojų prastovų kompensavimas, darbo kodekso pakeitimai ir kita – įmonėms suteikiama valstybės pagalba – galimybė išsaugoti verslą, jį restruktūrizuojant.

Svarbiausias restruktūrizavimo aspektas yra tai, kad restruktūrizavimo proceso metu įmonei yra suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditorių. Tokiai įmonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Kreditoriams naudinga, nes restruktūrizuojama įmonė pagal nustatytą restruktūrizavimo plane tvarką ir terminus gražina kreditoriams skolas, moka visus einamuosius mokėjimus ir toliau išlieka mokiu klientu. Daugiau restruktūrizavimo privalumų>>

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo atnaujintas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, kuris, lyginant su anksčiau veikusiu Įmonių restruktūrizavimo įstatymu, suteikia daugiau galimybių  įmonėms išsaugoti verslą, grąžinti skolas kreditoriams ir išspręsti finansines problemas. Eilė kitų pakeitimų ir naujovių sudaro sąlygas daugiau įmonių pasinaudoti įstatymo teikiamomis galimybėmis, išsaugant verslą, turtą.

Tai ypač aktualu dabartinėje situacijoje, kai vieni verslo sektoriai dėl karantino iš esmės yra sustabdyti, o kitos įmonės patiria netiesioginius sunkumus.

 

KĄ REIKIA ŽINOTI?

Svarbu žinoti, kad šį procesą gali inicijuoti įmonės, kurios turi sunkumų arba jų turės artimiausiu metu. Įmonė turi būti gyvybinga ir moki – todėl ypač svarbu nedelsti priimti sprendimus, kol dėl veiklos sustabdymo ar kitų priežasčių padidės įsipareigojimai darbuotojams, bankams, tiekėjams ar valstybinėms institucijoms, o įmonės finansiniai rodikliai reikšmingai pablogės.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą atsirado naujas privalomas etapas – derybos su kreditoriais. Parengus įmonės restruktūrizavimo plano projektą, galima tartis su kreditoriais dėl mokėjimo atidėjimo ar nuolaidų. Taigi, yra galimybė susitarti ir be teisinių procesų.

Svarbu žinoti, kad pradėjus restruktūrizavimo procesą, galimos iki 6 mėnesių „atostogos“, šiuo laikotarpiu įmonė ruošia restruktūrizavimo planą, pergrupuoja veiklą, atlieka būtinus veiksmus dėl veiklos optimizavimo, kaštų taupymo. Per šį laikotarpį turi būti susitarta su kreditoriais dėl tolimesnių veiklos planų ir skolų grąžinimo grafiko. Restruktūrizavimo planui turi pritarti kreditorių dauguma.

Restruktūrizavimo procesas gali trukti iki 4 metų, yra galimybė šį laikotarpį pratęsti dar metams. Įmonės akcininkai ir vadovybė išlaiko įmonės valdymą, restruktūrizavimo administratorius atlieka tik proceso priežiūros vaidmenį.

Įmonės situacijai pagerėjus, įmonių vadovybė gali restruktūrizavimo procesą bet kada nutraukti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

SUSISIEKITE: info@nebankrutuok.lt  |  (+370) 698 30640

Nebankrutuok.lt drauge su partneriais, pasinaudodami sukaupta patirtimi ir veiklos modeliu, sukūrė sistemą, kuri leidžia  greitai ir efektyviai įvertinti įmonės galimybes restruktūrizuotis.


Padėjome klientams suvaldyti 2008 metų krizę ir pasekmes. Per šį laikotarpį sukaupta patirtis konsultuojant, rengiant ir tvirtinant restruktūrizavimo planus, sėkmingi restruktūrizavimo atvejai, eilė praktinių situacijų leidžia teikti profesionalią pagalbą ir patarimus, sprendžiant klientų finansinius sunkumus.
Šiuo metu Nebankrutuok.lt komandą sudaro didžiausią restruktūrizavimo patirtį sukaupę specialistai – restruktūrizavimo administratoriai, advokatai, teisininkai, finansų konsultantai.