RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO PARENGIMAS

Restruktūrizavimo plano rengimas. Rengiame įmonės restruktūrizavimo planus, padedame bendrovėms planuoti savo veiklą, konsultuojame dėl įmonės veiklos išlaidų, mokesčių optimizavimo. Dalyvaujame derybose su restruktūrizavimo plano paveikiamais kreditoriais, siekiant restruktūrizavimo plane tinkamai atspindėti kreditorių lūkesčius atgauti skolas, tuo būdu užsitikrinant jų palaikymą pritariant restruktūrizavimo plano projektui. Bendraujame su valstybinėmis institucijomis (Sodra, VMI), siekiant, kad restruktūrizavimo plane būtų pateikta visa reikalinga informacija ir tinkama forma, reikalinga jų struktūroms priimti teigiamus sprendimus dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo.

Restruktūrizavimo planui parengti, patvirtinti ir pateikti teismui skiriamas 4 mėnesių laikotarpis. Teismas gali vienam mėnesiui pratęsti plano pateikimo tvirtinti laikotarpį, jeigu tam pritaria kreditorių susirinkimas ir yra akivaizdi pažanga svarstant restruktūrizavimo plano projektą.

 

Restruktūrizavimo plano turinys:

1) Įmonės veiklos pobūdis, turtas ir įsipareigojimai, darbuotojų skaičius;

2) finansinių sunkumų priežastys ir mastas;

3) įmonės restruktūrizavimo tikslai;

4) restruktūrizavimo plano įgyvendinimo trukmė;

5) visų įmonės kreditorių sąrašas;

6) restruktūrizavimo plano paveikiamų kreditorių pagal kreditorių grupes sąrašas;

9) įmonės turimo turto ir skolininkų detalizacija;

10) kreditorių pagalba finansiniams sunkumams įveikti;

11) informacija apie naują finansavimą;

12) kreditorių reikalavimų tenkinimo galimybių palyginimas restruktūrizavimo ir bankroto atvejais;

14) restruktūrizavimo proceso administravimo išlaidų sąmata;

15) juridinio asmens verslo planas;

16) kita svarbi informacija.

 

Restruktūrizavimo plano projektui turi pritarti įmonės akcininkai ir plano paveikiami kreditoriai, kurie balsuoja grupėse. Jeigu restruktūrizavimo plano projektui nepritars įmonės akcininkai ir/arba plano paveikiami kreditoriai, teismas restruktūrizavimo plano netvirtins ir restruktūrizavimo bylą nutrauks. Restruktūrizavimo planas įsigalioja, kai jį patvirtina teismas. Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 4 metai. Teismas gali vieną kartą pratęsti šį terminą, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams.