SUSITARIMAS DĖL PAGALBOS FINANSINIAMS SUNKUMAMS ĮVEIKTI

Naujame Juridinių asmenų nemokumo įstatyme atsiranda naujovė – susitarimas dėl pagalbos prievolėms vykdyti. Tai privaloma išankstinė sąlyga siekiant juridinio asmens nemokumo bylos. Prieš kreipiantis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo kreditorius ir/arba skolininkas privalo pasiūlyti kitai šaliai susitarti dėl pagalbos juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti. Susitarimas dėl pagalbos iš esmės reiškia susitarimą dėl kreditorių suteikiamos finansinės paramos įmonei, apimančios skolų grąžinimo terminų atidėjimą, dalies prievolių atsisakymą, neįvykdytų prievolių pakeitimą kita prievole ir kt. 

Susitarimas dėl pagalbos turi būti sudarytas per 15 – 30 dienų terminą nuo pranešimo apie nemokumo proceso inicijavimą įteikimo momento.

Jeigu turite pradelstų skolų, vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymu esate nemokūs. Esant pradelstiems mokėjimams, turite operatyviai tartis su kreditoriais dėl mokėjimo terminų atidėjimo, nelaukiant, kol finansiniai rodikliai dar labiau pablogės. Jei pradelsti įsipareigojimai auga ir (arba) nepavyksta su kreditoriais sutarti dėl mokėjimo terminų atidėjimo, privalote inicijuoti nemokumo procesą.

Jeigu turite ilgiau kaip 3 mėnesius pradelstų skolų, mūsų nuomone, turite finansinių problemų ir teisiškai jūsų įmonė yra nemoki.