RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO VYKDYMAS

Restruktūrizavimo plano vykdymas. Patvirtinus restruktūrizavimo planą, įmonė vykdo veiklą, kaip numatyta plane. Restruktūrizavimo plane numatyta tvarka dengiamos skolos kreditoriams, vykdomi turto pardavimai (jei numatyta), šaukiami kreditorių susirinkimai, teikiama informacija apie plano vykdymą, esant poreikiui, inicijuojami plano pakeitimai ir t.t.