SVARBI INFORMACIJA DĖL VADOVO ATSAKOMYBĖS

Svarbu žinoti, kad sunkumų turinčios įmonės vadovas privalo atlyginti žalą, kuri atsirado dėl Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Kaip rodo pastaruoju laikotarpiu susiformavusi teisminė praktika, tuo atveju, jeigu įmonės vadovas ir/ar akcininkai delsia priimti savalaikius sprendimus dėl įmonės nemokumo bylos – restruktūrizavimo ar Bankroto bylos inicijavimo, ir dėl to kreditoriai patiria papildomų nuostolių, prievolė atlyginti šiuos nuostolius atsiranda asmeniškai įmonės vadovui.
 

Teismas turi teisę apriboti juridinio asmens vadovo teisę nuo 1 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu jis:

1) neinicijavo juridinio asmens nemokumo proceso, kai pagal šį įstatymą tą privalėjo padaryti;

2) veikimu ar neveikimu sukėlė tyčinį bankrotą;

3) įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti juridiniam asmeniui bankroto bylą neperdavė nemokumo administratoriui turto, dokumentų ir (ar) informacijos.
 

Dėl aukščiau nurodytų pareigų neatlikimo, pagal viešai prieinamus duomenis, http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/moni-bankrotas/apribojimai-vadovams/ 2020 metų pradžioje daugiau nei 100 asmenų apribota teisė būti paskirtu vadovu arba kolegialaus valdymo organų nariu. Teisinė praktika rodo, kad vis daugiau atvejų, kai bankroto procedūrų metu prievolė ir pareiga atlyginti nuostolius kreditoriams ir padengti skolas nukreipiama netinkamai vykdžiusių savo pareigas bankrutavusių įmonių vadovams ir savininkams.