Kas atsako už nepavykusį restruktūrizacijos procesą? Kaip išvengti įmonių vadovų piknaudžiavimo, kai restruktūrizavimo byla iškeliama su tikslu išlošti laiko iki įmonės bankroto?

Pagal įstaymą už įmonės restruktūrizaciją yra atsakingi įmonės valdymo organai bei administratorius pagal savo kompetenciją. Kreditoriai turi teisę reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl restruktūrizuojamos įmonės valdymo organų ar administratoriaus kaltės. Adminsitratorius turį įvertinti, ar įmonė pagrįstai siekia restruktūrizuotis. Administratorius turėtų imtis tik tų įmonių, kurias galima realiai restruktūrizuoti. Profesionalus administratorius neturėtų imtis tokių restruktūrizavimo projektų, kuriais siekiama tik nukelti bankroto datą. Taip pat, įstatyme numatyta, kad įmonė, kuriai iškelta restruktūrizavimo byla, negali per artimiausius 5 metus pakartotinai restruktūrizuotis. Taip pat, tokia įmonė negali gauti ES paramos. Įmonės vadovas turi atsakyti už restruktūrizavimo plano laikymąsi, o administratorius turi prižiūrėti, kad įmonė teiktų teisingas finansine ataskaitas, sutartis, nebūtų švaistomas jos turtas.