Kodėl kreditoriai turėtų sutikti tartis dėl skolų sumažinimo ar terminų nukėlimo restruktūrizuojamai įmonei, jei jie nedalyvauja restruktūrizavimo bylos kėlimo svarstyme ir negali kontroliuoti, kaip bus pasielgta su jų skolomis?

Kreditoriai į restruktūrizavimo procesą įsijungia rengiant restruktūrizavimo planą. Įstatymas aiškiai nurodo jų teises. Kreditorių nuomonės ir pageidavimai yra visada išklausomi ir į juos yra atsižvelgiama. Praktikoje, prieš restruktūrizavimą įmonės dažniausiai svarsto šį klausimą su savo kreditoriais. Per visą restruktūrizacijos procesą turi vykti glaudus įmonės ir kreditorių bendradarbiavimas.