Kaip keičiasi įmonės valdymas restruktūrizavimo atveju?

Skirtingai nei bankroto atveju, restruktūrizuojant įmonę išlieka visi valdymo organai. Restruktūrizavimo administratoriui, atliekančiam priežiūros funkciją, pagal įstatymą suteikiama teisė dalyvauti įmonės valdyme (valdybos posėdžiuose, akcininkų susirinkimuose), tačiau visas valdymas lieka įmonės rankose. Tam tikrų sprendimų priėmimai (pvz.: stambios piniginės operacijos) gali būti apriboti restruktūrizacijos plane, todėl norint juos priimti yra būtinas administratoriaus pritarimas.