Ar įmonei, norinčiai restruktūrizuotis, yra įkandama restruktūrizavimo kaina?

Nėra nustatytų konkrečių kainų, tai yra derybų klausimas. Pagrindinės išlaidos yra: administratorius, teisininkas, plano rengimas. Restruktūrizavimo kaštai nebūna tokie dideli, kad sužlugdytų įmonę galutinai. Kaina priklauso nuo įmonės dydžio, apyvartos, įsiskolinimo mąstų bei kreditorių skaičiaus.