Ar galima finansinių įsipareigojimų užskaita su restruktūrizuojamu juridiniu asmeniu? Pagal kokį LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo straipsnį galima tai atlikti? Koks yra administratoriaus vaidmuo priimant sprendimą vykdyti ar atsisakyti vykdyti finansinių įsipareigojimų užskaitą?

Jeigu restruktūrizuojama įmonė Jums yra skolinga ir skola susidarė iki restruktūrizavimo įsiteisėjimo datos, įsipareigojimų užskaita nėra galima. Įsipareigojimų, susidariusių po restruktūrizavimo įsiteisėjimo datos galima, kaip ir su bet kuria kita įmone.