NAUJAS NEMOKUMO ĮSTATYMAS NUO 2020-01-01. KĄ REIKIA ŽINOTI?

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliai – JANĮ), kurio pagrindinis tikslas sudaryti sąlygas veiksmingam juridinių asmenų nemokumo procesui, užtikrinant kreditorių ir juridinių asmenų interesų pusiausvyrą.
 

Pagrindiniai pakeitimai:

 • Bankroto ir restruktūrizavimo įstatymai sujungti į vieną Nemokumo įstatymą.
 • Daugiau galimybių išsaugoti verslą – papildomos galimybės susitarti su kreditoriais ir išvengti teisinių procedūrų.
 • Teikti pasiūlymus išsaugoti verslą, restruktūrizuoti įmonę galima net ir jau pradėjus Bankroto procedūras.
 • Restruktūrizavimo procedūrą gali inicijuoti ir kreditoriai.
 • Pasikeitė įmonės nemokumo savoka. Nebeliko anksčiau naudotos formulės, kai įmonė tapdavo nemoki, jei pradelsti įmonės įsipareigojimai viršydavo pusę turto. Pagal dabartinę įstatymo redakciją Juridinio asmens nemokumas – juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.
 • Daug dėmesio skiriama Juridinio asmens gyvybingumui –  kai juridinis asmuo vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje.
   

Restruktūrizavimo byla keliama, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

 1. juridinis asmuo turi finansinių sunkumų;
 2. juridinis asmuo yra gyvybingas;
 3. juridinis asmuo nėra likviduojamas dėl bankroto.

Įstatymą rasite čia.