Aušra Meliukštienė
R.Janušytės ir A.Meliukštienės advokatų kontora „JUSTICION“, advokatė.
Darbo sritys:
konsultavimas teisiniais klausimais ir įmonių atstovavimas teismuose, sprendžiant su restruktūrizavimo procesais susijusius ginčus, dokumentų paketo, reikalingo restruktūrizavimo bylai iškelti rengimas ir kt.

Patirtis:
specialistės patirtis siekia 15 metų darbo teikiant įvairiapusiškas teisines konsultacijas įmonėms, susiduriančioms su finansinėmis problemomis, atstovaujant jas teismuose, kreditorių susirinkimuose (komitetuose), rengiant atitinkamų (ne)teisminių procesinių dokumentų projektus ir t.t. Specializuojantis įmonių restruktūrizavimo ir bankroto teisinių procesų srityje, advokatė A. Meliukštienė nuolat gilina savo teisines žinias tiek analizuojant nuolat besikeičiančių teisės aktų nuostatas bei teisminės praktikos ypatumus, tiek ir dalyvaudama įvairiuose mokymuose, seminaruose, skirtuose įmonių, turinčių finansinių sunkumų, efektyvių teisinio pobūdžio problemų sprendimui.