RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO PARENGIMAS

 

Restruktūrizavimo plano rengimas. Rengiame įmonės restruktūrizavimo planus, padedame bendrovėms planuoti savo veiklą, konsultuojame dėl įmonės veiklos išlaidų, mokesčių optimizavimo. Dalyvaujame derybose su pagrindiniais kreditoriais, siekiant restruktūrizavimo plane tinkamai atspindėti kreditorių lūkesčius atgauti skolas, tuo būdu užsitikrinant jų palaikymą per restruktūrizavimo plano tvirtinimą. Bendraujame su valstybinėmis institucijomis (Sodra, VMI), siekiant, kad restruktūrizavimo plane būtų pateikta visa reikalinga informacija ir tinkama forma, reikalinga jų struktūroms priimti teigiamus sprendimus dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo.

 

Restruktūrizavimo planas - tai verslo planas restruktūrizavimo laikotarpiui. Restruktūrizavimo planui parengti, patvirtinti ir pateikti teismui skiriamas 6 mėnesių laikotarpis. Teismas gali vienam mėnesiui pratęsti plano tvirtinimo laikotarpį.

Restruktūrizavimo plano turinys:

Restruktūrizavimo tikslai ir trukmė;
Įmonės verslo planas restruktūrizavimo laikotarpiui;
Kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir tenkinimo terminai;
Numatoma kreditorių pagalba dėl skolinių įsipareigojimų vykdymo: reikalavimų vykdymo terminų atidėjimas, reikalavimų atsisakymas, piniginės prievolės pakeitimas kita prievole;
Įmonės skolininkų sąrašas, kuriame nustatyti įmonės reikalavimo teisių dydžiai ir prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai;
Administravimo išlaidų sąmata, į kurią įtraukta restruktūrizavimo administratoriaus atlyginimo suma;
Kita svarbi informacija.
Restruktūrizavimo administratoriui planas turi būti pateiktas per 5 mėnesius. Tada teikiama informacija kreditoriams, jie supažindinami su planu, šaukiamas kreditorių susirinkimas plano tvirtinimui. Susirinkimas turi įvykti likus ne mažiau nei 10 dienų iki viso termino, skirto Restruktūrizavimo planui pateikti teismui, pabaigos. Kad Restruktūrizavimo planas būtų patvirtintas, balsuoti UŽ turi ne mažiau nei 2/3 visų kreditorių, arba 66,66 proc. Balsavimo teisę turi tie kreditoriai, kurie yra pareiškę kreditorinius reikalavimus ir jie yra patvirtinti teisme. Restruktūrizavimo planas įsigalioja, kai jį patvirtina teismas.