RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANO METMENŲ PARENGIMAS

 

Restruktūrizavimo plano metmenų rengimas. Dalyvaujame inicijuojant įmonės restruktūrizavimo procesą, padedame klientams atlikti dabartinės finansinės situacijos analizę, išskirti pagrindines problemas, rengti būsimus veiklos planus, prognozines pinigų srautų, pelno (nuostolio)  ataskaitas, skolų dengimo grafikus, įvairius galimus verslo situacijų scenarijus. Padedame organizuoti kreditorių susirinkimus, parengti dokumentaciją, reikalingą pateikti teismui dėl restruktūrizavimo iškėlimo. 

 

Restruktūrizavimo plano metmenys yra dokumentas, kuriame yra surašyti įmonės restruktūrizavimo principai. Metmenyse turėtų būti aiškiai aprašyta kaip įmonė ketina atkurti savo mokumą.

Metmenis rengia įmonės vadovas, tačiau dėl proceso specifikos jam būtina specialistų konsultacija. Metmenų turinys yra griežtai reglamentuotas restruktūrizavimo įstatymo. Papildomi dokumentai taip pat turi būti suruošti pagal tam tikras taisykles ir formas, informacijai surinkti ir paruošti reikalingos juridinės žinios. Restruktūrizavimo įstatymo pakeitimai įgaliojo teismą priimti sprendimą dėl įmonės tolesnio likimo, todėl metmenų ruošimas ir dokumentų pateikimas tapo labiau teisine procedūra, kuriai atlikti reikalingos specifinės žinios ir praktika.