PASLAUGOS

 

Įmonės restruktūrizavimas (dar vadinamas restruktūrizacija) - tai laikinų finansinių sunkumų turinčios įmonės, arba įmonės, kuri finansinių sunkumų gali turėti artimiausiu metu,  pertvarkymo būdas, kurio tikslas yra grąžinti skolas kreditoriams, atkurti įmonės mokumą ir išvengti jos bankroto.

Svarbiausias restruktūrizavimo požymis yra tai, kad restruktūrizavimo proceso metu įmonei yra suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditorių. Tokiai įmonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Kreditoriams naudinga, nes restruktūrizuojama įmonė pagal nustatytą restruktūrizavimo plane tvarką ir terminus gražina kreditoriams skolas ir moka visus einamuosius mokėjimus ir toliau išlieka mokiu klientu. Plačiau apie restruktūrizavimo privalumus.

Nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo atnaujintas įmonių restruktūrizavimo įstatymas, pagal kurį pasinaudoti restruktūrizavimu tapo paprasčiau. T.y. restruktūrizavimui inicijuoti nebereikia kreditorių pritarimo. Eilė kitų pakeitimų įstatyme sudaro sąlygas daugiau įmonių pasinaudoti restruktūrizavimo įstatymo teikiamomis galimybėmis, siekiant išspręsti susidariusias problemas. Tado Martusevičiaus interviu apie dabartinio įstatymo ypatybes galite paklausyti čia.

 

Restruktūrizavimo vykdymas

Mūsų komandos įgyta patirtis, įvairūs praktiniai įmonių restruktūrizavimo atvejai padėjo išgryninti veiklos modelį, išskaidant restruktūrizavimo procesą į smulkius etapus ir paskirstant darbus atitinkamą kompetenciją turinčiam partneriui:

Nebankrutuok.lt veiklos modelis
 


Su konkrečiomis mūsų restruktūrizavimo administratoriaus, advokatų, teisininkų ir finansų konsultantų atliekamomis funkcijomis galite susipažinti skiltyje apie mus.

 

Nebankrutuok.lt restruktūrizavimo paslaugos

1. Restruktūrizavimo plano metmenų rengimas. Dalyvaujame inicijuojant įmonės restruktūrizavimo procesą, padedame klientams atlikti dabartinės finansinės situacijos analizę, išskirti pagrindines problemas, rengti būsimus veiklos planus, prognozines pinigų srautų, pelno (nuostolio)  ataskaitas, skolų dengimo grafikus, įvairius galimus verslo situacijų scenarijus. Padedame organizuoti kreditorių susirinkimus, parengti dokumentaciją, reikalingą pateikti teismui dėl restruktūrizavimo iškėlimo. Plačiau
 

2. Restruktūrizavimo planų rengimas. Rengiame įmonės restruktūrizavimo planus, padedame bendrovėms planuoti savo veiklą, konsultuojame dėl įmonės veiklos išlaidų, mokesčių optimizavimo. Dalyvaujame derybose su pagrindiniais kreditoriais, siekiant restruktūrizavimo plane tinkamai atspindėti kreditorių lūkesčius atgauti skolas, tuo būdu užsitikrinant jų palaikymą per restruktūrizavimo plano tvirtinimą. Bendraujame su valstybinėmis institucijomis (Sodra, VMI), siekiant, kad restruktūrizavimo plane būtų pateikta visa reikalinga informacija ir tinkama forma, reikalinga jų struktūroms priimti teigiamus sprendimus dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo. Plačiau
 

3. Restruktūrizavimo proceso administravimas. Restruktūrizavimo administratoriai organizuoja restruktūrizavimo plano ruošimą ir tvirtinimą įstatymo numatytais terminais, organizuoja kreditorių susirinkimus, prižiūri restruktūrizuojamos įmonės valdymo organų veiklą, susijusią su restruktūrizavimo plano vykdymu, bei vykdo kitas pareigas ir funkcijas, kurias numato Įmonių restruktūrizavimo įstatymas.
Teisinės paslaugos – Nebankrutuok.lt komandoje dirba kvalifikuoti advokatai, teikiantys įmonės restruktūrizavimo procesui inicijuoti ir vykdyti reikalingas teisines paslaugas.

 

Detalesnės informacijos teiraukitės:

Mob. (+370) 687 27622

El. paštas: info@nebankrutuok.lt