KOMANDA
Šiuo metu nebankrutuok.lt komandą sudaro didžiausią restruktūrizavimo patirtį sukaupę specialistai –
RESTRŪKTŪRIZAVIMO
ADMINISTRATORIAI
ADVOKATAI,
TEISININKAI
FINANSŲ
SPECIALISTAI